Fotografować to znaczy wstrzymać oddech , uruchamiając wszystkie nasze zdolności w obliczu ulotnej rzeczywistości.